Tagpi-Tagping Tagpo: Isagani

May mga bagay na sana may nagsabi sa atin nang mas maaga o may naghanda – na mas masakit pala ang mabagal na proseso ng paghihilom keysa sa mismong sugat na naglikha ng sakit na ito. Ganun pa man, kahit anong yugto nito, likas pa rin sa atin ang ipagpatuloy ang pagsulong.